How did they (PTP sites) do it (make money)?

 Optimize income from Paid to Promote

Optimize income from Paid to Promote


Đã có khi nào bạn tự hỏi, những trang "Paid to Promote" họ có thực sự kiếm tiền từ những quảng cáo minh bạch? Dĩ nhiên, không phải là tất cả, nhưng có một số trang họ đã ăn chặn % tiền quảng cáo từ bạn bằng những code chạy ngầm bên dưới nền. Nếu bạn tò mò, xem thử code của trang PTP đó, bạn sẽ thấy, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền 100% từ các quảng cáo ngầm đó mà không cần phải qua trung gian từ họ.

Hãy cùng xem thử một trang như vậy: đó là trang PTP khá nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo PTP trả tiền bằng bitcoin, trang "Traffic2Bitcoin".

Sau khi đăng ký, trang này sẽ cung cấp cho bạn mã Pop-under Code để chèn vào site của bạn như sau:

Mã:
<iframe src="http://traffic2bitcoin.com/ptp.php?ref=tomveo" marginwidth="0" marginheight="0" width="0" height="0" scrolling="no" border="0" frameborder="0"></iframe>

Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của iFrame này.

Trong đoạn mã iFrame trên, chúng ta có thể thấy rằng chiều rộng và chiều cao bằng "0", tức là nó ẩn ở phía người dùng. Tiếp theo, hãy http://traffic2bitcoin.com/ptp.php?ref=tomveo xem xét url của đoạn mã này:

Mã:

Hãy thử truy cập nó trên trình duyệt của bạn. Chúng ta sẽ thấy hiện lên hoàn toàn chỉ những banner quảng cáo dạng PTS (Paid To Sign Up). Theo bạn, thu nhập từ những hành động PTS có đủ tiền để họ trả tiền cho bạn? Không thể nào.

Tiền thu nhập thực sự nằm ngầm ở bên dưới nền của trang. Hãy nhấp chuột phải (Ctrl + U) để xem mã nguồn của trang đó nào:

Mã:
<iframe src="http://traffic2bitcoin.com/qlt.php?ref=tomveo&keycode=8405&type=" marginwidth="0" marginheight="0" width="0" height="0" scrolling="no" border="0" frameborder="0"></iframe>


<div style="opacity: 0.00001;">
<iframe data-aa='741654' id="a-Ads-iframe1" scrolling='no' style='width:728px; height:90px; border:0px; padding:0;overflow:hidden' allowtransparency='true'></iframe>
</div>

<script>
window.setTimeout(function () {
document.getElementById('a-Ads-iframe1').setAttribute('src', 'https://ad.a-ads.com/741654?size=728x90');
}, 1500);
window.setTimeout(function () {
document.getElementById('a-Ads-iframe2').setAttribute('src', 'https://ad.a-ads.com/741663?size=300x250');
}, 3500);
</script>

Chúng ta thấy rằng, có đoạn mã iFrame bị ẩn với opacity = 0,00001 của A-Ads. Dùng thử mã của A-ads ở trên, sẽ thấy quảng cáo popup sẽ hiện ra liên tục theo thời gian định sẵn. Đó là cách kiếm tiền từ A-Ads của họ, và họ cũng sẵn sàng chia lại số tiền kiếm được đó cho bạn theo một tỉ lệ nào đó do họ đặt ra.

Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy thêm một iFrame của một trang mạng quảng cáo khác. Sau nhiều lần theo dõi, tôi nhận ra trang mà mã PHP của đường dẫn "http://traffic2bitcoin.com/qlt.php?ref=tomveo&keycode=8405" sẽ được chèn thêm bên dưới bằng iFrame trang quảng cáo GAB:

Có mã như sau:

Mã:
<iframe src="http://traffic2bitcoin.com/qlt.php?
ref=tomveo&keycode=1571&type=
marginwidth="0marginheight="0
width="0height="0scrolling="noborder="0frameborder="0">
</iframe>

<center>
<iframe id="myframesrc="https://ad.gab.agmarginwidth="0marginheight="0
width="0height="0scrolling="noborder="0frameborder="0
sandbox="allow-forms allow-popups allow-pointer-lock allow-same-origin allow-scripts">
</iframe></center></br>
<iframe id="myframesrc="https://ad.gab.agmarginwidth="0marginheight="0
width="0height="0scrolling="noborder="0frameborder="0
sandbox="allow-forms allow-popups allow-pointer-lock allow-same-origin allow-scripts">
</iframe></br>

<div style="opacity: 0.00001;">
<iframe data-aa='1356710id="a-Ads-iframe1scrolling='no
style='width:728px; height:90px; border:0px;
padding:0;overflow:hidden
allowtransparency='true'>
</iframe>
</div> 
<script> window.setTimeout(function () {
document.getElementById('a-Ads-iframe2').setAttribute('src',
'https://ad.a-ads.com/741663?size=300x250');
}, 1500);
window.setTimeout(function () {
document.getElementById('a-Ads-iframe1').setAttribute('src',
'https://ad.a-ads.com/1356710?size=728x90');
}, 3500); </script>

Đường dẫn url "http://traffic2bitcoin.com/qlt.php" sẽ điều khiển việc chèn mã:

Mã:
<iframe src="http://traffic2bitcoin.com/qlt.php?ref=tomveo&keycode=8405&type=marginwidth="0marginheight="0width="0height="0scrolling="noborder="0frameborder="0"></iframe>

Hãy thử truy cập vào url ở iFrame trên xem nó có cái gì? Không có cái gì hiện ra, chỉ là một trang trống, và nếu bấm chuột phải (or Ctrl + U) để xem mã nguồn sẽ thấy nó cũng trống rỗng.

Nếu tiếp tục theo dõi, bạn sẽ thấy nhiều điều từ mã PHP của trang "http://traffic2bitcoin.com/qlt.php?ref=tomveo&keycode=8405&type="

Trang PTP này load quảng cáo thông qua traffic của bạn, sau đó chia lại cho bạn theo tỷ lệ do họ áp đặt. Vậy đó, tất cả chỉ là như vậy, họ làm được thì chúng ta cũng làm được, OK. Chúc may mắn.

Previous Post
Next Post
Related Posts

1 comment:

  1. em có thử tạo tài khoản các net mà a chia sẻ nhưng khi chèn code thì không thấy hiện quảng cáo , em người mới mong a chỉ cách chèn code ạ

    ReplyDelete