Smart Offers Traffic 1.5: A machine that prints money from CPM advertising services

 


Có thể nói, trong số các công cụ Traffic Bots sử dụng socks, http và ssh để tạo traffic, Smart Offers Traffic 1.5 là công cụ xuất sắc và dễ sử dụng nhất.

Đặc biệt với những người thuộc giới MMO, sử dụng Traffic Bots kiếm tiền từ các trang CPM.

Việc thiết đặt để Smart Offers Traffic 1.5 hoạt động cũng không quá phức tạp.