Simple Traffic Bot PRO công cụ tạo views tự động được Google Analytics ghi nhận.

Simple Traffic Bot-Pro


Simple Traffic Bot-Pro

Simple Traffic Bot có 2 phiên bản khác nhau: "Simple Traffic Bot" và "Simple Traffic Bot-Pro". Dĩ nhiên, công cụ Pro có nhiều tính năng hơn công cụ thường. Để khảo sát hiệu quả, tôi thử dùng "Simple Traffic Bot" với các thông số như minh họa cho một trang Blogspot mới lập:


Simple Traffic Bot-Pro

Từ số liệu của Google Analytics, có kết quả như sau: thiết đặt 2222 views, kết quả nhận được 1765 (đạt 79%). Số views bao gồm cả clicks đến từ "Simple Traffic Bot".

Simple Traffic Bot-Pro

Nếu thiết đặt mục "Number of  views per country" =1 thì con số "Unknown Region" sẽ ở mức thấp, nếu thiết đặt "Number of  views per country" > 1 thì "Unknown Region" sẽ chiếm số lượng hàng đầu (xem minh họa).

Simple Traffic Bot-Pro

Thiết đặt các giả lập Referrals, Browsers và Langguages ở Tab Setting:

Simple Traffic Bot-Pro

Bản 'Simple Traffic Bot-PRO' có thêm tùy chọn Search Engine. Tuy nhiên, bản 'Simple Traffic Bot-PRO' có thể ghi nhận trên Google Analytics như hình dưới.

Simple Traffic Bot-Pro

Tính năng:
 • KHÔNG cần proxy tự động mô phỏng các vị trí địa khác nhau
 • Mô phỏng 418 thiết bị khác nhau
 • Mô phỏng 28 kiểu màn hình
 • Mô phỏng 34 kích cỡ chiều rộng và chiều cao màn hình
 • Mô phỏng 25 ngôn ngữ trình duyệt web
 • Mô phỏng 968 loại traffic source khác nhau
 • Mô phỏng tất cả các trình duyệt web (google chrome, mozilla firefox, internet explorer, opera)
 • Mô phỏng tất cả các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh)
 • Mô phỏng tất cả các hệ điều hành (Windows 10, 8, 7, linux, ub Ubuntu, fedora, Macintosh Mac-Os, android, ios)
 • Chạy nhiều tác vụ cùng lúc
 • Mô phỏng con người hoạt động cuộn trang v.v...
TẢI XUỐNG:
Xem video minh họa:Previous Post
Next Post
Related Posts

3 comments: