Smart Offers Traffic 1.5: A machine that prints money from CPM advertising services

 


Có thể nói, trong số các công cụ Traffic Bots sử dụng socks, http và ssh để tạo traffic, Smart Offers Traffic 1.5 là công cụ xuất sắc và dễ sử dụng nhất.

Đặc biệt với những người thuộc giới MMO, sử dụng Traffic Bots kiếm tiền từ các trang CPM.

Việc thiết đặt để Smart Offers Traffic 1.5 hoạt động cũng không quá phức tạp. 

Simple Traffic Bot PRO công cụ tạo views tự động được Google Analytics ghi nhận.Simple Traffic Bot có 2 phiên bản khác nhau: "Simple Traffic Bot" và "Simple Traffic Bot-Pro". Dĩ nhiên, công cụ Pro có nhiều tính năng hơn công cụ thường. Để khảo sát hiệu quả, tôi thử dùng "Simple Traffic Bot" với các thông số như minh họa cho một trang Blogspot mới lập: