Fucker SSH: Scan and Check Live SSH , takes up less computer resources

 Fucker SSH


Fucker SSH là công cụ scan SSH cực kỳ mạnh mẽ. Đây là phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Java. Tốc độ quét SSH của nó cực kỳ nhanh, nếu máy tính của bạn có cấu hình mạnh, bạn có thể thiết đặt số luồng chạy lên hết mức có thể (Threads>5000). Điều đặc biệt là nó chiếm rất ít tài nguyên máy tính.

1- Tạo dải IP:

Để chạy chương trình đạt hiệu suất tối đa, chúng ta cần phải có dải IP tốt. Có 2 cách tạo dải IP:

1.a- Tạo dải IP do FuckerSSH cung cấp:

Tiếp đến, các bạn sẽ copy range IP và Paste vào phần mềm Fucker SSH để chạy scan.
Lưu ý: nếu dải IP quá lớn có thể gây treo máy.

1.b- Tạo dải IP bằng công cụ chuyên dụng:

Bạn dựa trên danh sách SSH mới nhất để tạo dải IP, cách này sẽ cho kết quả scan ra nhiều SSH còn sống hơn cách trên. Một điều cần lưu ý nữa, đó là danh sách username/password mỗi quốc gia sẽ có tần suất và thói quen đặt khác nhau. Chúng ta có thể dùng MSExcel để thống kê, dựa trên danh sách SSH của mỗi quốc gia mà bạn có. Tôi sẽ đề cập vấn đề này trong một bài viết riêng.

1.c- Tạo dải IP bằng công cụ "Make IP Ranges" của ProxyFire :

Đây chính là cách mà tôi vẫn hay sử dụng. Công cụ "Make IP Ranges" của ProxyFire cực kỳ mạnh mẽ, nó sẽ tạo ra cho bạn những dải IPs vô cùng chất lượng.
Dĩ nhiên, để sử dụng nó, bạn cần phải có vài thủ thuật. Trước tiên, bạn dùng MSExcel (Data => Text to Colunms) để thay thế phần "user|pass" bằng một port bất kỳ nào đó, ví dụ dùng port ":22" chẳng hạn. Sau đó copy rồi dán vào tab "Make IP Ranges" của ProxyFire, chọn quốc gia cần tạo IP Ranges, nhấn nút "Go" là xong. Để kết quả sau cùng phù hợp với dải IP dùng trong FuckerSSH, bạn lại sử dụng MSExcel (Data => Text to Colunms) để loại bỏ các phần thông tin thừa.
2- Thiết đặt thông số và tiến hành Scan SSH:

Như đã đề cập ở trên, số "Threads" bạn thiết đặt tùy thuộc cấu hình máy tính của bạn. Các ban có thể tự khám phá thêm khi chạy chương trình này.


Nếu bạn đang có 1 file danh sách SSH, và các bạn muốn check live để kiểm tra các SSH đó còn sống hay chết, các bạn cũng có thể import vào để check live.

Dowload 'Ranges Maker' Here:
Click to Download
Dowload 'FuckerSSH' Here:
Click to Download
Xem video minh họa:Previous Post
Next Post
Related Posts

0 Comments: